Kompanija MGV GRADNJA d.o.o. Zavidovići osnovana je 2005. godine. Osnovna djelatnost kompanije je nisko gradnja i eksplatacija i prerada kamena krečnjaka vrlo visokog kvaliteta upotrebljivog za sve vrste betona i asfalta. U sklopu kamenoloma nalazi se i asfaltna baza kapaciteta 30t/h.
U sastavu kompanije MGV GRADNJA d.o.o. u rad je puštena savremena, potpuno automatizirana fabrika za proizvodnju praškastih proizvoda, ljepila, maltera i filera pod robnom markom Baumalt®.Baumalt® liniju proizvoda čini niz optimalno odabranih rješenja za građevinske radove prilagođene svakom korisniku ovisno o njegovim zahtjevima i potrebama. Svi proizvodi izrađeni su od visokokvalitetnih sirovina, na najsavremenijoj proizvodnoj opremi i uz stalni nadzor i kontrolu kvalitete.
Baumalt® proizvodi ispunjavaju visoke zahtjeve kvalitete, imaju CE- oznaku za građevinske proizvode i provedena ispitivanja u ovlaštenim laboratorijima.Kompanija MGV GRADNJA d.o.o. vodi politiku proizvodnje visoko kvalitetnih i ekološki potpuno prihvatljivih proizvoda. Upravljanje kvalitetom i zaštita okoliša se primjenjuju na najvišoj razini, a osnovna načela u upravljanju kompanijom usmjerena su na ekonomske i ekološke ciljeve