Baumalt® BMCOLLE AM - Ljepilo i masa za armiranje toplotnih sistema

- visoka prionljivost za EPS- produženo vrijeme ugradnje- laka obradivost- idealan za armiranje TS-a

PRIMJENA: Ljepilo i masa za izradu armaturnog sloja kod izvedbe fasadnih sistema toplotne/toplinske izolacije.

SASTAV: Cement, pijesak i dodaci.

TEHNIČKI PODACI: Omjer voda – ljepilo: 5,5-6,5 L za 25 kg. Vrijeme obrade cca 90 minuta. Radna temperatura od 5°C do 30°C. Otvoreno vrijeme najviše 20 minuta. Potrošnja (gletanje) cca 4,0 kg/m2. Potrošnja (gletanje) cca 4,0 kg/m2.

PRIPREMA PODLOGE: Površinu zalijepljenih EPS ploča, prije nanošenja armaturnog sloja, treba obrusiti i očistiti.

PRIPREMA MATERIJALA: Sadržaj vreće miješati ručno ili mašinski sa zadanom količinom vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje. Nakon miješanja, ostaviti da dozrije 10 minuta. Potom još jednom kratko promiješati.

UPOTREBA: Armaturni sloj nanositi na podlogu 2-3 dana nakon lijepljenja i ravnomjerno po plohi razvući letvom ili ohrapaviti zupčastom stranom gletera radi postizanja debljine sloja od 2-3 mm. Armaturnu mrežicu utisnuti gleterom cijelom plohi u svježe ljepilo. Drugi pokrivni sloj nanijeti najkasnije 24 sata u minimalnoj debljini od 1 mm. Površinu dobro izravnati i zagladiti.

ROK TRAJANJA: U neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci. Skladištiti u suhoj prostoriji na paleti.