Baumalt® CE 20 - Cementni estrih

- visoka prionljivost za podlogu;- otpornost na habanje;- dobra ugradljivost i obradljivost.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

PRIMJENA: Izrada vezanog estriha (glazura) unutar građevina.

SASTAV: Cement, pijesak granulacije do 2,0 mm i dodaci.

TEHNIČKI PODACI: Omjer voda-malter/mort: 4,0-4,5 L za 30 kg. Vrijeme obrade cca 1-2 sata. Radna temperatura od 5°C do 30°C. Vrijeme sušenja 3 sedmice/tjedna. Potrošnja cca 20 kg/m2/cm.

PRIPREMA PODLOGE: Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute i nosive. Površine/plohe veće od 30 m2 dilatirati na površine/plohe sa stranicama omjera maksimalno 2:1. Uz zidove, položiti rubne trake širine cca 1 cm. Sve podloge dobro navlažiti vodom.

PRIPREMA MATERIJALA: Sadržaj vreće miješati ručno ili mašinski sa zadanom količinom vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

UPOTREBA: Pripremljeni proizvod nanijeti na podlogu sa prethodno izvedenim vodilicama, izravnati letvom i zagladiti gladilicom za glazure. Nekoliko sati nakon ugradnje površina se njeguje laganim vlaženjem, prekrivanjem folijom ili premazivanjem sredstvima za zaštitu svježeg betona. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

ROK TRAJANJA: U neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci. Skladištiti u suhoj prostoriji na paleti.