Baumalt® CM 10 - Cementni malter za zidanje

- dobra obradljivost i ugradljivost;- dobra prionljivost za podlogu;- visoka izdašnost;- čvrstoća na pritisak ›5 MPa (CM 5) i ›10 MPa (CM 10);- poboljšano vrijeme korekcije.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

PRIMJENA: Malter/mort za zidanje nosivih i pregradnih zidova, kod normalnih statičkih zahtjeva. Grupa maltera M 5 prema EN 998-2.

SASTAV: Cement, hidratisani kreč/vapneni hidrat, pijesak i dodaci.

TEHNIČKI PODACI: Omjer voda-malter/mort: cca 4,0 L za 25 kg. Vrijeme obrade 1-2 sata. Radna temperatura od 5°C do 30°C. Potrošnja zavisno od formata cigle.

PRIPREMA PODLOGE: Suhu, vrlo upijajuću ciglu/opeku prije ugradnje navlažiti. Smrznuta cigla se ne smije ugraditi.

PRIPREMA MATERIJALA: Kompletan sadržaj iz vreće maltera/morta za zidanje zamiješati u protočnoj mješalici, mješalici na slobodni pad ili prisilnoj mješalici dok se ne postigne homogena masa. Kod miješanja mješalicom na slobodni pad prvo se dodaje voda, a zatim suhi malter. Zidati po cijeloj površini i uz ivice!

UPOTREBA: Malter/mort za zidanje CM 5 nanijeti zidarskom mistrijom po čitavoj širini zida. Ciglu postaviti na sloj maltera i centrirati libelom i zidarskom špagom. Horizontalne fuge izvesti malterom u visini od 12 mm ± 5 mm. Vertikalne fuge izvesti slojem maltera debljine 10 do 15 mm. Višak maltera/morta koji je istisnut iz ravni fuge odstraniti. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih standarda i smjernica za obradu od proizvođača cigle/opeke ili drugih građevinskih elemenata!

ROK TRAJANJA: U neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci. Skladištiti u suhoj prostoriji na paleti.